Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat voor type mens is een rijinstructeur?
Rijinstructeurs zijn vriendelijk, sociaal en gedreven. Als rijinstructeur ben je mental-coach, begeleider, rijdocent en motivator in één. Het is een passie om leerlingen op te leiden tot een veilige verkeersdeelnemer.

Wat is een Geschiktheidstest WRM?
Als je niet de juiste vooropleiding hebt kun je  bij het IBKI een geschiktheidstest afleggen. Dit is een computerexamen van 90 minuten. De test bestaat uit 3 blokken, beroepscompetenties, taalvaardigheid en casusvragen gericht op het beroep van rijinstructeur. Als je slaagt, kun je beginnen met de Vakopleiding tot rijinstructeur.

Wanneer moet je een Geschiktheidstest afleggen?
Voor de WRM-examens is er een vooropleidingseis. Je moet een schoolopleiding afgemaakt hebben op ten minste het niveau MAVO, VMBO, LBO of VBO. Als je niet het juiste diploma hebt, kun je bij het IBKI een geschiktheidstest WRM afleggen.

Welke examens worden bij het IBKI per computer afgenomen?
In principe worden de theorie-examens van fase 1 en 2 van cat B. per computer afgenomen.

Hoeveel examens moet je afleggen bij het IBKI tijdens de Vakopleiding?
Totaal 5 examens.

Wanneer mag je beginnen met de Stage?
Als je fase één competente verkeersdeelname, en fase twee didactische voorwaarden, met een goed resultaat hebt afgelegd.

Wat is Fase 1?
Competente verkeersdeelname.
•    1.a. Theorie van de rijtaak, computerexamen van  90 minuten, 60 meerkeuzevragen. Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.
•    1.b. Praktijkrit, eigen rijvaardigheid, 75 minuten. Als je een vrijstelling hebt voor de bijzondere verrichtingen, geldt die alleen bij de eerstvolgende herkansing als vrijstelling. Onbeperkt herkansen.

Wat is Fase 2?
Didactische voorwaarden.
•    2.a. Lesvoorbereiding, computerexamen van 90 minuten, 60 meerkeuzevragen.Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.
•    2.b. Lesuitvoering en beoordelen, computer-examen, 90 minuten, 60 meerkeuzevragen.Het resultaat is voldoende bij 42 vragen goed. Onbeperkt herkansen.

Wat is Fase 3?
Stage en stagebeoordeling.
Bij alle stagelessen moet je stagementor meerijden. Deze mentor is in het bezit van een geldig WRM-certificaat van de stagecategorie die drie jaar geldig is..
•    Ten minste 5 passieve uren (achterin meerijden met een les van de Stagementor).
•    Ten minste 35 actieve uren (zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).

Van de stage wordt een portfolio bijgehouden. In principe worden in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs gegeven. Na een afgeronde stage is er een praktijklesbeoordeling door een IBKI-beoordelaar, deze beoordeelt één echte rijles.